Home » Koerier » Lente 2016

Bestuur 

Geachte leden,

Voor u ligt de voorjaarskoerier van 2016. Op het moment van schrijven is het nog niet echt voorjaar  veel wind en regen en nog weinig zon gezien. Zojuist werd er nog een vorstperiode aangekondigd voor de laatste week van de meteorologische winter. Toch heb ik bij het voorbereiden van de koerier alvast wat voorpret. Zeker nu, wat heb ik een zin in het komende seizoen.

Zoals u wellicht weet heb ik in de afgelopen periode ons huisje vervangen, flink gesloopt, gebouwd, geschilderd etc. ook de tuin is flink onderhanden genomen. Wat lijkt het mij heerlijk om het komende seizoen lekker op de veranda te zitten met een goed boek en de beentjes omhoog. Hoewel, dat is toch niet echt iets voor mij.

Zoals velen van u al hebben gezien is er de afgelopen periode een hoop werk verzet op- en om ons complex. Ik hoef daar verder niet veel over uit te weiden, want u heeft al veel zaken via onze nieuwsbrief kunnen vernemen. Op dit moment is het nog spannend of onze waterleiding op tijd klaar kan zijn om traditioneel na de voorjaarsledenvergadering weer het water aan te sluiten.

Wij hebben daarover nog regelmatig contact met de gemeente en de uitvoerders. Ook in het komende tuinseizoen zijn de werkzaamheden in het “bos” achter onze vereniging nog niet ten einde.

Ook op ons complex is nog het een en ander op te leuken. Zo denken wij erover om in de Ecologische Zone “schuiltuintjes” te faciliteren en hebben wij het idee opgevat om de werkbeurten wat op te leuken. Minder schoffelen en nu en dan wat leukere taken. Daarover tijdens onze ALV meer.

Wij zijn in ieder geval van plan om op de ingeslagen weg door te gaan en hopen op een geweldig en gezellig tuinseizoen.

Uw voorzitter.

 

BBQ roomburg

De LBA organiseert samen met tuinvereniging Roomburg een BBQ voor alle leden van de tuinverenigingen die in de bouwcommissie/ watercommissie of taxatie commissie zitten. Zij willen op deze manier de samenwerking tussen de diverse commissies van de tuinvereniging verbeteren. De BBQ is op 11 juni en begint om 17:00 uur.  Zit u een commissie die uitgenodigd is geef dan even door of u wel of niet komt. Dat kan via de mail: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

 

Snipperdag

Op 12 maart a.s. komt de snippermachine weer. Uw snoeihout kan daar worden versnipperd.

Degenen die snoeihout aanleveren, worden vriendelijk doch zeer dringend verzocht 12 maart vanaf 8 uur te komen helpen. Het kan toch niet zo zijn dat andere mensen uw snoeihout staan te versnipperen? Vanuit de vereniging zorgen we voor gehoorbescherming, koffie en thee. Neem zelf handschoenen mee.

Het snoeihout kan vanaf zaterdag 27 februari op de aangewezen plek op het parkeerterrein worden neergelegd. Leg de takken en stammen zodanig neer dat het zaagvlak van de takken/stammen zichtbaar naar het parkeerterrein wijst.

Tot 12 maart!

Het bestuur