Home » Koerier » Lente 2015

Het Bestuur

Op het moment van schrijven is het buiten nog koud en wit. Hier en daar ligt nog een beetje ijs op de sloten. De kachel in huis staat op standje hoog en hier binnen is het lekker warm. Voor dit stukje in de Koerier gaan mijn gedachten al weer uit naar de polder. Op dit moment nog veel eenden in het water bij de A4. In de slootjes bij de Vlietweg overal meerkoeten. Rondom ons complex "onze" zwanen. Nu en dan zien we wat vinken en staartmeesjes. achter in het "bos" zijn de buizerds regelmatig te zien.Hier en daar zijn de tekenen van de zich aandienende lente zichtbaar. In een zachte winter begint het groot hoefblad eind januari al te bloeien en als de hazelaar in februari z'n gele katjes toont, steken de lentekriebels voorzichtig de kop op. In het bos is door vrijwilligers van het Zuid-Hollands landschap al een begin gemaakt met het onderhoud van de fruitbomen die daar al weer enige jaren geleden door onze tuinders van het eerste uur geplant zijn. het eerste uur - dat is 50 jaar geleden. 

Dat brengt me op het lustrum. Dit jaar bestaat onze vereniging 50 jaar. Dat is natuurlijk niet iets wat we zomaar voorbij mogen laten gaan. In september 1965 is de vereniging opgericht. We hebben het plan opgevat om een mooie presentatie te maken met foto's uit voorbije jaren. Heeft u nog ergens foto's liggen? Wij zouden die dan graag van u lenen. Daarnaast willen we in september een receptie organiseren om met elkaar nog eens uitgebreid stil te staan bij deze mijlpaal van de vereniging.

Maar voor die tijdhopen we ons clubgebouw een "facelift" te kunnen geven, zodat we straks netjes op de foto kunnen, dan hebben onze opvolgers die over 50 jaar het 100-jarig lustrum gaan organiseren, alvast een mooie foto voor hun tentoonstelling. Bij dat opknappen van het clubgebouw kunnen we alle hulp gebruiken, immers vele handen...

Langzaam stijgen de temperaturen. Het voorjaar is aanstaande. De agenda voor de voorjaars-ALV vindt u in de Koerier. En u weet het: na de ALV is het tuinseizoen weer begonnen.

Ik wens u een heel fijn seizoen.

Snipperen

Op zaterdag 14 maart 2015 is er weer onze traditionele snipperdag op onze tuinvereniging. We gaan beginnen om 8.00 uur.

Wat versnipperen we wel: Takken van loof- en naaldbomen, coniferen, heesters en hagen. Stammen tot ongeveer 15cm dikte.

Wat versnipperen we niet: Riet, wortels, boomstronken, planken en palen.

Vanaf 1 maart kunt u uw takken op het parkeerterrein kwijt. We geven aan waar u uw takken kunt neerleggen. Graag wel alles zo leggen dat het voor de vrijwilligers makkelijk te pakken is. U bent van harte welkom om te helpen bij het versnipperen.

 

Ledenmutaties

Vertrokken:

  • Fam. P. Marijt tuin 50

 

Nieuwe leden:

  • Fam. H. Troost tuin 50

Water op de tuin

Zaterdag 14 maart gaan de leden van de waterleidingcommissie de leidingen op ons complex weer testen. zorg dus dat je je hoofdkraan voor die datum hebt afgesloten. doe je dat niet en blijkt dat er op jouw tuin lekkage is, dan loop je niet alleen kans op fikse waterschade, maar ook je rekening wordt dan een stuk hoger. 

Let op: Om bij onregelmatigheden in de waterdruk te kunnen constateren wat er aan de hand is moet uw tuin dus toegankelijk zijn voor de leden van de waterleidingcommissie. Als zich geen grote bijzonderheden voordoen, is het waterm uiterlijk op zaterdag 28 maart overal weer beschikbaar.

 

De Winkel

Vanaf 2 maart 2015 is de winkel op iedere zaterdag weer geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Het assortiment bestaat uit:

  • Diverse meststoffen
  • Potgrond
  • Tuinaarde
  • Zand
  • Tonkinstokken
  • Propaan gasflessen en div. aansluitingmaterialen
  • Diverse tuingereedschappen